lördag 19 januari 2013

Öppen kurs - Flexible, distance and online learning

Nu lanseras en ny öppen nätbaserad kurs i flexibelt lärande genom ett samarbete mellan Karolinska Institutet och University of Salford i England. Kursen heter Flexible, distance and distance learning (FDOL) och börjar 11 februari (slutar 3 maj). Under kursen får du möjlighet att prova olika sociala medier och verktyg som kan användas i utbildning och diskutera erfarenheter med andra lärare. Du får möjlighete att diskutera och reflektera kring hur man bäst skapar engagemang och dynamik på nätbaserade kurser samt utveckla din egen digital kompetens.

Kursens mål:
  • to promote learners’ critical engagement with key theoretical principles and perspectives, current issues and relevant technologies related to flexible, distance and online learning in.
  • to develop learners’ understanding and critical reflection on online learning, through active engagement in online cross-cultural experiences.
  • to develop relevant online skills and examine germane approaches to enable and enhance creative and contemporary learning experiences for student learning within their own professional context.

Inga kommentarer: