tisdag 22 januari 2013

Studentmaterial i fokus

En starkt växande trend inom utbildning idag är att studenterna producerar kursmaterial själva och även tar fram tester och quizzar för sina kollegor. Genom att ta fram eget material som kan även användas i framtida kurser med nya studenter skapar engagemang och betyder att studenternas arbete kommer att nå ut till många fler än bara läraren.

Satish Patel (Umeå universitet) har skapat en bra samling resurser och råd om detta med namn Student generated content. Här finns filmer som förklarar begreppen samt många tips om verktyg och metoder som dina studenter kan ha stor nytta av. Här finns verktyg för såväl datorn som mobilen.

Som introduktion till området studentgenererade resurser kan du titta på denna film:Titta även på ett webbseminarium om studentgenererade resurser med Satish Patel: Enabling Learners to be in the driving seat.

Inga kommentarer: