måndag 14 januari 2013

Tricider - verktyg för brainstorming och beslut

Tricider är ett verktyg som hjälper dig med brainstorming och beslut med kollegor som är spridda på många orter. Du lägger upp en fråga till din projektgrupp, klass eller kollegor och de kan skriva in sina förslag på lösning. För varje förslag kan alla lägga in möjliga fördelar och nackdelar och sedan till sist kan alla rästa om det bästa förslaget.

I klassrummet kan man använda Tricider för att ge studenterna möjlighet att lägga upp argument för och emot olika idéer och sedan genomföra en omröstning. Du kan även anväbda Tricider som en arena för öppen diskussion för dina studenter, kunder eller kollegor.

Titta på introduktionsfilmen:

Inga kommentarer: