fredag 1 februari 2013

Guide för att skapa mer interaktivitet i klassrummet

Hur kan man använda IT för att få mer interaktivitet i klassrummet? Det verkar kanske onödigt eftersom alla är på plats och borde kunna säga sin mening utan att använda datorer eller mobiler. Det finns dock verktyg för att skapa en s. k. backkanal där alla kan kommentera t ex under en film eller brainstorming. dessutom kan du genomföra snabba quizzar, omröstningar eller för att ge alla möjlighet att uttala sig utan att vänta på ordet.

En bra guide till hur du som lärare kan använda olika enkla verktyg för att skapa mer interaktivitet heter
A Teacher's Guide to Classroom Backchannels & Informal Assessment Tools. Guiden ger praktiska tips om fyra verktyg som kan användas via datorer, mobiler eller surfplattor:
  • TodaysMeet - för att samla in idéer, gemensamma anteckningar, diskussion
  • Wallwisher - som en digital anslagstavla för att samla in länkar, filmer, anteckningar mm
  • Socrative - för quizzar, snabba undersökningar, utvärderingar

Inga kommentarer: