torsdag 7 februari 2013

Öppna lärresurser – en fråga om kvalitet

Grainne Conole, University of Leicester
Projektet OER Sverige arrangerar webbseminarium nummer 6 i sin serie och denna gång handlar om kvalitet inom öppna lärresurser: OER - en fråga om kvalitet. För att öppna lärresurser (OER) ska kunna användas brett och bli en del i den öppna utbildningskulturen (OEP) inom högre utbildning är kvalitet en av huvudfrågorna. Studenter precis som lärare behöver känna tillit till materialets trovärdighet, tänkta målgrupper, användningsområden, kontext, tillgänglighet med mera. Vilka kvalitetskriterier gäller och hur skapar man trovärdighet?

Jag kommer att moderera detta seminarium och får nöjet att presentera två kollegor som presenterar sina insikter om kvalitetsarbete inom öppna lärresurser:

Gráinne Conole (University of Leicester, UK) är en välkänd expert inom området öppen utbildning och medverkar i flera internationella initiativ. Hon kommer att beskriva hur man arbetar idag med kvalitet och öppna lärresurser, samt lyfta fram några aktuella projekt och initiativ inom området.
Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet) har nyligen disputerat med en avhandling om kvalitet och benchmarking av e-lärande inom högre utbildning. Hon kommer att lyfta fram hur benchmarking kan användas som metod för kvalitetsarbete inom en öppen utbildningskultur. Vidare kommer hon att ta upp några av de vanligaste internationella kvalitetsmetoderna inom området.
Ebba Ossiannilsson, Lunds Universitet

Tid: Tisdag 19 februari 2013, 14.00 – 15.00
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect.
Webbinariet hålls på engelska.
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs
Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet.

Mer information och länk till anmälan.

Se mer, läs mer


Webbseminarium nr 5 (Öppen utbildning – globala utmaningar) som handlade om den internationella utvecklingen spelades in och du kan se hela inspelningen via denna länk.

Dessutom kan du läsa en mycket relevant artikel om den internationella utvecklingen inom OER och vilka utmaningar som Svensk högre utbildning står inför. Det är SULF-tidningen (Sveriges universitetslärarförbund) som har intervjuat just Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet): Sverige kan halka efter inom öppen utbildningskultur.

Inga kommentarer: