fredag 8 februari 2013

Guide till akademiskt skrivande


Lunds universitet har tagit fram en omfattande guide till akademiskt skrivande på engelska och nu är den tillgänglig även utanför universitetet. Guiden heter AWELU, Academic Writing in English at Lund University, och är framtagen av Enheten för engelska och IT-enheten vid Fakulteten för Humaniora och Teologi vid Lunds universitet. Den vänder sig till alla som skriver akademiska texter studenter på engelska. Idag skriver de flesta studenter uppsatser, examensarbete och avhandlingar på engelska och denna guide innehåller även många nyttiga språktips och en ordlista med termer som är specifika för högre utbildning.

Visst fokus finns på till exempel biblioteksresurser vid Lunds universitet men den är tillräckligt generell för att vara användbar på alla lärosäten. 

Inga kommentarer: