måndag 18 februari 2013

Ny nätguide för skolan

Statens medieråd har tagit fram en guide för mellanstadielärare som vill undervisa i nätsäkerhet och digital kompetens med sina elever. Guiden heter Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online och innehåller en lärarhandledning samt elevmaterial.

- Är du mellanstadielärare och vill jobba med mediekunnighet i din klass? "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" består av en lärarhandledning och ett kopieringsunderlag och bygger på att eleverna får möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.

Guiden kan även vara av intresse för föräldrar som vill kunna diskutera bra nätvanor med sina barn.


Inga kommentarer: