onsdag 13 februari 2013

Fusk inom distansutbildning

SR P3 Nyheter rapporterar om att Stockholms universitet lägger ner en del distansutbildningar på grund av fusk i examinationsuppgifterna, Distanskurser läggs ned efter fusk. På den geologiska institutionen vid SU som har upptäckt att svaren på flera tentor fanns att hitta i källkoden på webbsidan där testet låg. Nu stoppar man några kurser vid institutionen för att undersöka problemet.

- Jag såg ju själv att man kunde googla och få vissa svar och det kändes inte tillfredsställande alls om folk har lagt ut svaren på näten. Sen att man kunde se svaren i koderna är ju ytterligare ett steg till ett kanske mer sofistikerat fusk, säger Martin Jakobsson, prefekt vid institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Fusk har säkert pågått inom utbildning i alla tider men är idag lättare att upptäcka. Detta visar att mer fokus bör läggas på kvalitetssäkring inom distansutbildning och i synnerhet en översyn av nätbaserad examination. Det finns många sätt att examinera och många sätt att förebygga fusk. I USA, till exempel, samarbetar en del universitet med mindre skolor och lärcentra dit distansstudenter kan komma vid tentamenstillfälle och där övervakning och ID-kontroll kan ske. En del svenska lärosäten gör liknande med kommunala lärcentra och bibliotek idag.

Inga kommentarer: