måndag 25 februari 2013

Vita huset bakom Open Access

Seal of the United States Office of Science
and Technology Policy
 / Public Domain
Vita huset har nyligen utfärdat ett direktiv som kräver öppen publicering av forskning som har betalats av offentliga medel. Direktivet uppmanar forskningsfinansiärer att dra upp planer på hur detta kan realiseras. Forskningsartiklar med statlig finansiering ska vara tillgängliga för alla inom en rimlig period, max ett år.

- Ensure that the public can read, download, and analyze in digital form final peer reviewed manuscripts or final published documents within a timeframe that is appropriate for each type of research conducted or sponsored by the agency.

Läs mer
Direktiv från Office of Science and Technology Policy: Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research

Inga kommentarer: