lördag 16 februari 2013

iPad i undervisning

Foto: Chris Munsey (med tillstånd)
Många skolor i landet använder iPads som en integrerad del av all undervisning. Eleverna har möjlighet att arbeta med texter bild och video på ett kollaborativt och inspirerande sätt. Centrum för Pedagogisk Inspiration i Malmö har tagit fram en mycket bra guide för pedagogisk användning av iPads, iPad Studiecirkel för pedagoger, för att uppmuntra lärare att utforska möjligheterna med iPads. Guiden innehåller många filmer och praktiska exempel på pedagogiska tillämpningar och materialet är tänkt som underlag för studiecirklar för lärarlag.

Syftet med denna webbplats är att ge dig och dina kollegor ett studiematerial där ni får hjälp med innehåll och struktur. Denna lärresurs inriktar sig på kreativ användning av iPadens funktioner för bild, video, ljud och text.

Guiden tar dig bland annat genom följande moment:
  • Grunder och inställningar
  • Skriva
  • Ta bilder
  • Filma
  • Läsa
  • Ljud
  • Talsyntes
Dessutom finns det en översikt om bra appar, inspirationsfilmer och en samling artiklar om iPads inom utbildning.

Inga kommentarer: