fredag 15 februari 2013

E-tidskrifter tar nya former

I början försökte de flesta e-tidskrifter att se ut som sina tryckta versioner men idag utvecklas de i nya riktningar. Bonniers har varit banbrytande i denna bransch med sitt publiceringsverktyg Mag+ som är gratis att använda och kostar bara när du vill publicera. Mag+ låter dig skapa interaktiva e-tidskrifter för surfplattor (iPad, Kindle, Android) och har fått stor internationell uppmärksamhet.

Enligt en artikel på Forskning.se (Om framtidens digitala tidskrifter) har två forskare vid Umeå universitet följt Bonniers forsknings- och utvecklingsavdelning under framtagningen av just Mag+ och studien publiceras nu av Harvard Business School.

Företagets utvecklingsarbete med succén Mag+ kunde på nära håll observeras av Umeåforskarna Daniel Nylén och Jonny Holmström, som under två års tid studerade Bonniers försök att förnya och digitalisera sin verksamhet. I en nypublicerad studie redogör forskarna bland annat för vilka utmaningar som mötte Sara Öhrvall, chef för forsknings- och utvecklingsavdelningen, och hur hon tacklade frågor och beslut som berörde mediebranschens digitala framtid. Det kunde exempelvis handla om hur hon ställde sig till nya publiceringsmodeller, prisstrategier och integrering med sociala medier.

Läs artikeln från Harvard Business Publishing: Bonnier: Digitalizing the Media Business
Här ser du en film om hur dagens e-tidskrifter kan se ut. Något för skolor och universitet att ta till sig kanske.

Inga kommentarer: