torsdag 7 februari 2013

Horizon Report 2013

Varje år i början av februari kommer Horizon Report, den viktigaste rapporten inom IT och lärande, med sina prognoser om vilka tekniktrender som är starkaste inom utbildning. Rapporten tas fram av NMC (New Media Consortium) som tillsammans med en stor grupp experter från hela världen tar fram de viktigaste tekniktrender inom 3 tidsramar: det närmaste året, inom 2-3 år och 4-5 år.

Årets rapport lyfter fram 6 tekniker som kommer att slå genom inom de närmaste åren:
  • 1 år - MOOC (Massive Open Online Courses) och tablet computing (surfplattor)
  • 2-3 år - Spelifiering inom utbildning (gamification) och learning analytics (att kunna analysera stora mängder data om studenternas nätvanor för att kunna skräddarsy personliga utbildningar)
  • 4-5 år - 3D utskrifter och teknik i kläder (wearable technology)
Dessutom utnämner rapporten öppenhet och informellt nätbaserat lärande till de stora trenderna inom högre utbildning. Användningen av öppna lärresurser kommer att öka markant både i nätbaserade kurser och på campusutbildningar men med krav på att kunna redigera och anpassa dessa resurser till egna behov.

Rapporten identifierar ett antal utmaningar för högre utbildning. Bland annat att digital kompetens inte är integrerad i lärarnas kompetensutveckling och att interna strukturer och processer är ett hinder för utveckling.

- Despite the widespread agreement on the importance of digital media literacy, training in the supporting skills and techniques is rare in teacher education and non-existent in the preparation of faculty. 

Läs mer om rapporten.
Ladda ner rapporten som pdf-fil.

Titta på filmen ...

Inga kommentarer: