fredag 15 februari 2013

Högskolan Dalarna får kvalitetsmärkning för nätbaserat program

Allt flera lärosäten i världen börja kvalitetssäkra sina nätbaserade utbildningar. I Sverige är det fortfarande sällsynt med sådan kvalitetssäkring men nu har sjuksköterskaprogrammet vid Högskolan i Dalarna fått utmärkelsen E-xcellence Associates in Quality. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan DalarnaSjuksköterskeprogrammet får kvalitetsmärkning för nätbaserat lärande:

Idag har sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna anslutit sig till gruppen E-xcellence Associates in Quality, som ett av flera lärosäten som arbetar systematiskt med kvaliteten på nätbaserat lärande. Utmärkelsen har hittills tilldelats totalt 11 lärosäten runt om i Europa – Högskolan Dalarna är det tolfte.

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna har under en tioårsperiod använt nätbaserat lärande. Det som nu gjorts är en självvärdering och total genomgång på djupet. Metoden som valdes för denna utvärdering är E-xcellence.

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna har identifierats som en utbildning som kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten på nätbaserat lärande. Programmet har med hjälp av instrumentet E-xcellence genomfört en självgranskningsprocess och skrivit en handlingsplan med förbättringsåtgärder. I självvärderingen har följande områden granskats; övergripande ledning, utbildningsplane-/kursdesign, kursers genomförande, lärarstöd och studentstöd samt teknisk användning/support inom samtliga områden. Aldrig tidigare har en utbildning med verksamhetsförlagd utbildning (33 procent) granskats med hjälp av E-xcellence.

Inga kommentarer: