fredag 23 januari 2015

Konferens - Pedagogik för nätbaserad utbildning

Konferensen Pedagogik för nätbaserad utbildning hålls i Stockholm 24-25 mars. Nätbaserad utbildning med hög kvalitet kräver noggrann kursdesign och nya kompetenser hos läraren. Studenterna på nätkurser är en mer hetrogen grupp än på traditionella campusutbildningar och denna mångfald ställer förstås krav på läraren och lärosäte.

Konferensen kommer att inrikta sig på följande områden och frågor:
  • Pedagogiska förhållningssätt vid distansundervisning
  • Att utveckla metoder för digital undervisning
  • Lyckade koncept för nätbaserade kurser - planering och genomförande
  • Pedagogik, teknik och organisation för flexibel undervisning och aktivt lärande
  • Pedagogisk digital kompetens - vilka krav kommer den digitala utvecklingen att ställa på framtidens lärare inom akademin?
  • Vad lär vi oss av Flipped Classroom?
  • OER och blended learning på Högskolan Väst
  • Time based learning - design, erfarenheter och resultat
  • Peer instructions - eat the cake and keep it
Ett pass på dag 2 heter Lär dig använda lagen rätt - legala frågor vid användning, utveckling och spridning av digitalt material i undervisning vid högskolan, och leds av Margareta Hellström, ansvarig för den Legala Handboken, där hon tar upp vanliga frågor kring digitala rättigheter och upphovsrätt.

Inga kommentarer: