tisdag 27 januari 2015

Trender inom vuxenutbildning 2015

Vilka trender kommer att påverka vuxnas lärande inom EU i år? Det är temat för en artikel på EU-nätverket EPALE (elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa), What will adult learning look like in 2015?
En fråga som kommer att dominera är erkännande och validering av icke-formellt och informellt lärande, det man lär sig i arbete eller skaffar sig via kollegor, självstudier och via nätet. Huvudsaken är inte hur eller var du lär dig men att du kan visa önskad kompetens. Möjligheterna med nätbaserat lärande diskuteras också och framför allt kommer frågor kring digital bedömning och examination i fokus 2015.

- Learning in blended and digital forms has become increasingly important as a main way of provision. A lot of people engage in online learning possibilities. It remains more difficult to keep people engaged and to formalise the learning outcomes achieved. 2015 could be the year in which we find solutions for this – solutions to make examination and assessment in an online way a trustworthy exercise, creating learning pathways between the non-formal and formal adult learning systems.

Ett orosmoment är en ökad privatisering av vuxenutbildning och frågan om en del av befolkningen lämnas utanför på grund av ekonomi eller brist på digital kompetens.

Inga kommentarer: