fredag 16 januari 2015

Ny avhandling granskar digitalt läsande

Det digitala läsande kräver flera färdigheter än att läsa tryckt material och det påverkar bland annat läsförståelsen. Det framgår av en ny avhandling av Maria Rasmusson, 
MittuniversitetetDet digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat.

Hon har studerat elevers läsförståelse med både tryckta och digitala texter. Elevernas resultat var lite bättre när de läste på papper och en anledning kan vara att det digitala läsandet kräver mer, nämligen förmågan att hantera datorn/läsplattan, navigera, scrolla och tolka symboler mm. Flickor var generellt bättre på läsförståelse än pojkar oavsett medium men skillnaden var mindre märkbar med digitala texter och detta kan bero på pojkarnas större erfarenheter av spelmiljöer. En slutsats kan vara att skolan ska ge träning i båda läsmiljöer eftersom de kompletterar varandra och att vara medveten om komplexiteten i det digitala läsandet.

- Sammanfattningsvis pekar alla fyra delstudier på att det är skillnad mellan traditionell och digital läsning och att inte ens ett test av läsförståelse på skärm är uppenbart helt likvärdigt med samma test på papper. Den övergripande slutsats jag drar utifrån delstudiernas resultat är att läsförståelse av digitala texter har unika aspekter jämfört med läsförståelse av traditionella texter.

För en mycket bra analys av avhandlingen läs Stefan Pålssons artikel på Omvärldsbloggen.

Inga kommentarer: