torsdag 22 januari 2015

Ny artikel om en svensk MOOC för lärare

Den öppna kollaborativa kursen Digitala Skollyftet drevs ideellt av en grupp lärare under 2013-2014 med målet att höja den digitala kompetensen bland svenska skollärare. Formen för kursen var ganska otraditionell, i form av ett nätgemenskap med kollaborativt lärande i fokus och utan fasta lärandemål. Kursen följdes noggrant av en grupp forskare från Göteborgs Universitet som nu har skrivit sin första artikel, Professional Development of Teachers in aMOOC, som presenterades vid en konferens i Japan i fjol. De kunde dela upp kursdeltagarna i fyra kategorier och artikeln beskriver hur dessa grupper deltog (eller inte) och hur kursens öppenhet och otraditionella struktur påverkade studenterna:

  • de som aktivt deltog i hela kursen
  • de som mer passivt deltog 
  • de som deltog delvis i kursen men fick olika hinder
  • de som registrerade sig men försvann

- The aim of this article is to investigate the activities taking place in a MOOC designed as a space for professional development of teachers. The article will map out the nature of the interaction and what it means to participate in a space that has a clear professional focus, with a structure that aims to build a community based on the connectivist principles of autonomy, diversity, openness and interactivity.

Läs en kort analys av studien av Per Falk, Vetenskaplig artikel om digiskol och cMOOC.

Inga kommentarer: