torsdag 15 januari 2015

Öka tillgängligheten på nätkurser

CC BY-SA Some rights reserved by James Nash (aka Cirrus)

Hur kan du som lärare göra dina nätkurser mer tillgängliga så att deltagare med läs- och skriv svårigheter känner sig mer delaktiga? En artikel av Sandra Jönsson i nättidningen Re:flex, Så gör du dina nätkurser tillgängligare för deltagarna, ger några konkreta tips:
  • Skapa variation i kursinnehållet. Inte bara text, men gärna mer ljud, bild och video.
  • Låt studenterna välja medium. Vissa vill helst skriva inlämningsuppgifter medan andra föredrar en ljudinspelning, en film eller bildspel. Inlägg i diskussionsforum kan vara text, ljud eller film. Ge alternativ.
  • Återkoppling i olika format. Igen inte bara text, spela in din återkoppling som film eller ljudfil.
Det gäller att ge alla möjlighet att uttrycka sig på sitt sätt och inse att många har svårt med det skriftliga.

- Försök att hitta strategier för att göra tillgängligheten till en aktiv del av nätkursen. Allting blir så svart och vitt i kursforumet och därför kan undantag stänga ute och särskilja snarare än att inkludera. När alla kursdeltagare får samma möjligheter genom ett varierat kursinnehåll behöver ingen känna sig träffad.

Avslutningsvis tipsar hon om bra sajter med mer information inom området, till exempel Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll.

Inga kommentarer: