måndag 26 januari 2015

Handledning i källkritik behövs i skolan


Läraren behöver aktivt visa eleverna hur man söker och kritiskt granska information på nätet. Det räcker inte att låta dem söka själva, de behöver diskutera fram en källkritisk inställning tillsammans med läraren och gärna bibliotekarien. Detta framgår av en artikel av Stefan PålssonSamtalsgoogla - ett stöd för källkritik, där han bland annat summerar ett föredrag av Filippa Mannerheim vid Bok- och biblioteksmässan. Metoden samtalsgooglande handlar om att söka information tillsammans genom dialog.

- Samtalsgooglandet går ut på att träna sökfärdigheter och källkritik och att försöka täppa till de kunskapsluckor som finns bland eleverna. När man samtalsgooglar, är det också viktigt att alla röster får höras och att allas kunskaper tas tillvara.

En gemensam genomgång visar praktiskt hur man bearbetar och analyserar källor. Källkritik måste helt enkelt bli en självklar del av allt skolarbete enligt Mannerheim.

- Källkritiken ska förstås tillämpas på den information som eleverna hittar på nätet, men också på det material som läraren för in i undervisningen. Hur tillförlitligt är det? Hur används det? Läraren måste bli mer transparent! Källkritiken ska vara en attityd, en kritisk läsförståelse och en praktisk metodik som alltid tillämpas. Kort sagt: en självklarhet!

Inga kommentarer: