måndag 19 januari 2015

Lunds universitets MOOC:s lockar

Lunds universitets öppna kurser (MOOC) har nu kommit igång via MOOC-konsortiet Coursera. Först ut är Juridiska fakultetens kurs i European Business Law, som följs av kurser i grön ekonomi (Greening the economy) samt sexuell hälsa (Global Perspectives on Sexual and Reproductive Health and Rights). Kursen har fått en bra start med över 27 000 anmälda från 185 länder enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet.
Marita Ljunqvist, projektledare för universitetets MOOC-satsning, förklarar universitetets strategi:

- Lunds universitet har valt att erbjuda MOOC:s för att synliggöra våra forskningsområden och utbildningsprogram, för att sprida kunskap till stora grupper över hela världen, för att utveckla vår kompetens kring nätbaserat lärande och undervisning och för att undersöka hur människor lär sig på den här typen av plattformar. Genom att erbjuda öppna kurser kan vi dela med oss av det vi är bäst på, samtidigt som vi blir bättre på att undervisa i nya former.

Inför kursstarten har Juridiska fakulteten lagt ner ett stort arbete på att få till en bra kurs. Totalt har man spelat in cirka 50 föreläsningar, gjort upp kursplaner och arbetat med att säkra den tekniska kvaliteten. Kursen består av ett antal block inom olika ämnesområden, med tillhörande prov. För de som vill nå en extra hög nivå finns också möjligheten att skriva en uppsats. Eftersom MOOC:s riktar sig till så många bygger konceptet på att kursdeltagarna hjälper varandra. Det finns ett aktivt forum där diskussioner om allt från innehåll till tekniska problem. Dessutom hjälps eleverna åt med att bedöma varandras arbeten. På Juridicum i Lund sitter också en rad äldre studenter och hjälper till att svara på eventuella frågor som inte kursdeltagarna själva klarar av.

Källa: Pressmeddelande från Lunds universitet (via news.cision.com), Lunds universitets MOOC:s lockar deltagare från hela världen

Inga kommentarer: