måndag 12 januari 2015

Lärarutbildning och lärarnas digitala kompetens

Lärarutbildningar bör ta ett större helhetsgrepp kring lärarnas digitala kompetens. Det är en av slutsatserna i det senaste numret av tidskriften Nordic Journal of Digital Literacy som fokuserar just på lärarutbildning. Artiklarna handlar om lärarutbildning i Norge men väldigt mycket gäller även i Sverige. Det finns en stor variation i hur olika lärarubildningar integrerar digital kompetens i sina program och många lärare saknar kompetensen att använda digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt.

Stefan Pålsson har skrivit en bra sammanfattning av tidskriftens artiklar på Skolverkets Omvärldsblogg. Han lyfter fram bristen på samordning mellan lärarutbildningar:

- Skillnaderna är stora inom och mellan olika lärosäten, och den undervisning som bedrivs är i hög grad beroende av eldsjälar. Trots att digitaliseringen av samhälle och vardag går allt snabbare, lyfts den inte fram på lärarutbildningen, konstaterar Søby. Konsekvensen blir att alltför många lärare inte utvecklar den digitala kompetens som de behöver för att kunna utöva sitt yrke.

En av artiklarna, Professional Digital Competence in Teacher Education, diskuterar vilka kompetenser som krävs av dagens lärare. Förutom allmän digitala kompetens (att förstå och använda IT och digitala medier) finns även didaktisk digital kompetens (använda digitala medier för att utveckla elevernas färdigheter) och yrkesspecifik digital kompetens (använda digitala verktyg och medier i sin yrkesutövning).

Inga kommentarer: