tisdag 29 december 2015

Digital examen - övergången till ordinarie verksamhet


Digital examination går nu från pilotprojekt till ordinarie verksamhet. I Norge har över hälften av alla studenter vid Universitetet i Bergen (UiB) gått över till digital examination där de skriver sina tentamenssvar på egna datorer enligt en artikel, Halvparten tar digital eksamen. De har lagt särskilt vikt på rättssäkerhet och att studenterna ska känna sig trygga med systemet. Studenternas datorer är låsta under tentamen och allt sparas på universitetets egna servrar. Studenterna är klart nöjda med den nya formen enligt Morten Fahlvik, administrativ projektledare:

- Studentene sier at de får konsentrert seg mer om besvarelsene og innholdet, istedenfor å bruke tid på å skrive fint for hånd. I tillegg er det mange som sier at de setter pris på å kunne redigere teksten underveis.

Målet är att alla skriftliga examinationer ska vara digitala till 2017. Detta ingår i en stor strategisk satsning, DigUiB, som ska främja effektiv och pedagogisk användning av digitala medier för lärande och informationsspridning. 

Här i Sverige har det nationella projektet Digital tentamen nyligen slutförts och på hemsidan hittar du bland annat länkar till många inspelade webbseminarier med fallstudier och diskussion samt mängder av bra länkar till mer information inom området.

Inga kommentarer: