fredag 18 december 2015

Forskare studerar mobilanvändning i klassrummet

Christina Ohlin Scheller & Marie Tanner (Bild: Karlstads universitet)
Ett återkommande debattämne är mobilanvändning i klassrummet och om mobiler kan betraktas som verktyg för lärande eller bara störningsmoment. Det finns förstår delade meningar om detta men vet vi tillräckligt om det som verkligen sker. Hur ser ungdomarna på sin mobilanvändning i skolan, vilka möjligheter finns för smartare användning i klassrummet? Forskare vid Karlstads universitet kommer under tre år att studera hur mobiler faktiskt används i klassrummet i ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet:

- Christina Olin Scheller kommer tillsammans med Marie Tanner, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, att studera vilken roll telefonerna har när eleverna interagerar med sina klasskamrater och lärare och hur telefonerna påverkar arbetet med text i klassrummet. Forskarna vill även ta reda på vilka ämnen som diskuteras i olika forum och hur olika digitala verktyg samspelar.

Forskarna kommer att följa flera klasser i detalj och dokumentera hur mobiler används. För mer information om projektet se pressmeddelandet från Karlstads universitet.

Inga kommentarer: