lördag 12 december 2015

Mobilt lärande gynnar språkutbildning

The Reading by Wolfman-K, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by Wolfman-K

Mycket språkutbildning idag sker informellt med hjälp av mobila appar och nätbaserade självstudier. En ny avhandling i informatik av OlgaViberg vid Örebro universitet har studerat hur både svenska och kinesiska studenter använder mobilt lärande för att komplettera sina språkstudier. Enligt en artikel på Forskning.se, Mobilt lärande suddar ut kulturella gränser, används mobiler på samma sätt över kulturgränserna och det kan ge nya möjligheter om man kan integrera det informella lärandet via mobiler i den formella utbildningen. Mobilen har inte blivit riktigt rumsren inom högre utbildning ännu.

- I Sverige och Kina var attityderna till tekniken desamma. Det innebär att den konstruktivistiska pedagogiken, grunden till elektroniskt och mobilt lärande, utmanar traditionella kulturella faktorer

Olga Viberg har utvecklat och testat en app som hjälper studenterna träna sina språkfärdigheter och studenterna har gett värdefull återkoppling. Även om studenterna hade olika inställningar till undervisning och traditionellt lärande fanns det få skillnader när det gäller hur de använde mobiler.

Läs avhandlingen: Design and use of mobile technology in distance language education: matching learning practices with technologies-in-practice.​

Inga kommentarer: