tisdag 8 december 2015

Lär dig mer om öppna lärresurser och Creative Commons

CC BY-SA Some rights reserved by LangOER
EU-projektet LangOER har publicerat en studiehandledning, Going open with LangOER, om öppna lärresurser och delning som kan användas både som självstudiematerial och som kursmaterial för lärarfortbildning. Materialet innehåller lärarhandledning, övningar och många länkar som får användas fritt av utbildningsorganisationer så länge man anger källan. Om materialet anpassas eller översätts ska du både ange källan och dela det nya verket med samma licens som originalet.

Kursmaterialet täcker områden som öppenhet inom utbildning, hur du kan dela med dig av dina lärresurser, hur du får använda andras lärresurser, upphovsrättsliga frågor samt Creative Commons licensering. Kursen har redan körts på sju olika språk med lärare från flera länder.  Läs mer om dessa kurser - OER teacher training sessions across Europe.

Materialet har utvecklats inom projektet med universitet och andra utbildningsorganisationer från Sverige, Nederländerna, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Norge och Belgien.

Inga kommentarer: