måndag 14 december 2015

Ledningen måste visa vägen för att höja lärarnas digitala kompetens

Kompetensutveckling för lärare i pedagogisk användning av digitala verktyg och lärmiljöer kräver tydlig ledning och medvetna satsningar, enligt en artikel av Norgesuniversitetet, Ledelsen må gå foran. Artikeln beskriver en satsning vid norska Høgskolen i Østfold. Tidigare arrangerades frivilliga internutbildningar i nätbaserad utbildning och fick sällan fler än 6-10 deltagare, oftast bara eldsjälarna. Eftersom det inte fanns en förankring i ledningen ledde inte kurserna till någon utveckling. Hanne Schou Røising, ledare av PULS (Program for utdanning, læring og studiekvalitet) vid Høgskolen i Østfold, berättar att det var först när ledningen tog tag i digitaliseringsfrågan att kurserna togs på allvar och effekten var tydlig. En strategisk plan togs fram med flexibelt lärande som ett av fokusområden och kompetensutveckling för lärare som prioritet.

En ny 15hp kurs i flexibel och nätbaserad utbildning togs fram (se kursplanen) och varje anställd får nu 50 timmars kompetensutvecklingstid.

- Når ledelsen engasjerer seg, gir det resultater. Dette gjelder ikke bare på toppnivå, også dekaner og studieledere bør oppfordre fagansatte til å ta studiet.

Som komplement arrangeras kortare workshops för de som just nu inte hinner med kursen och det finns strategiska medel att söka för institutionsinterna satsningar.

Inga kommentarer: