onsdag 30 december 2015

OECD-rapport om utbildning i världen 2015

OECD-rapporten Education at a glance 2015 innehåller statistik, trender och rapporter om utbildning i alla 34 OECD-länder samt flera viktiga partnerländer. Den visar nyckeltal för alla utbildningssektorer och visar jämförelser mellan de olika länderna. Dessutom finns det rapporter för varje OECD-land.

Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for accurate information on the state of education around the world. It provides data on the output of educational institutions; the impact of learning across countries; the financial and human resources invested in education; access, participation and progression in education; and the learning environment and organisation of schools.

Rapporten visar bland annat att:
  • utbildning lönar sig för de allra flesta i form av högre löner, bättre utvecklingsmöjligheter och även bättre hälsa
  • det finns samtidigt skillnader mellan män och kvinnor när det gäller tillgång till högre utbildning 
  • offentliga utgifter för utbildning har minskat på grund av konjunkturnedgången de senaste åren
  • digital kompetens är en allt viktigare faktor i utbildning både för lärare och studenter
  • stora klasser betyder mindre undervisning
Här ser du ett bildspel som sammanfattar rapporten.


Inga kommentarer: