onsdag 2 december 2015

Öppna kursböcker ökar i Kanada

Kanadensiska University of British Columbia i Vancouver är pionjärer i öppen utbildning. De satsar stort på öppna kursböcker som skrivs av lärarna och är gratis att ladda ner, inte bara för egna studenter men även för resten av världen. Universitetets satsning BC Campus Open Ed har nu 136 öppna kursböcker inom de flesta ämnen och nu börjar flera kanadensiska universitet använda dessa i sina kurser. Studenterna sparar därmed väldigt mycket pengar och eftersom alla böcker har Creative Commons licenser så kan lärare uppdatera och redigera böckerna kontinuerligt.

Kan vi tänka oss en liknande lösning här hemma?

Läs mer om satsningen i en artikel av Tony BatesUpdate on British Columbia’s open textbook project.

Inga kommentarer: