torsdag 3 december 2015

Konsten att ställa bra frågor


På alla konferenser och seminarier finns det möjlighet för deltagarna att ställa frågor till talaren eller panelen. Tyvärr fungerar inte dessa frågestunder på bästa sätt eftersom många väljer i stället att hålla egna tal eller ställer aggressiva frågor som inte för diskussionen vidare på ett konstruktivt sätt. En artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Don't be a conference troll: a guide to asking good questions, ger tips på hur du ställer bra frågor.
  • Ställ frågor som hjälper talaren att förklara mer. Om talaren verkar nervös eller otydlig kan man be dem förklara en punkt i mer detalj. De får en ny chans att visa vad de kan.
  • Ställ hårda men rättvisa frågor som inte avfärdar talarens idéer och inbjuder till ärlig debatt.
  • Om du absolut inte håller med bör du fatta dig kort och sakligt, inga långa resonemang eller hård kritik. Du vinner inga vänner med att skälla ut en talare. Alternativt ta diskussionen efteråt en-mot-en.
- We give papers to think things through and to learn. Audience members are there for the same reasons. This puts us all on the same team, not opposing sides, even when we hold alternative views. Questions should be about personal and collective development, not scoring points.

Inga kommentarer: