torsdag 20 oktober 2016

Doktorander skriver i Wikipedia

Wikipedia vid Lunds universitet 2016 av Sara Mörtsell (WMSE) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Wikipedia används nu som verktyg i en del doktorandutbildningar i Sverige enligt en artikel av Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige, Doktorander förbättrar Wikipedia. Detta ingår i Wikipedia Education Program som vill få flera akademiker att engagera sig i Wikipedia genom att skriva och redigera inlägg. Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Lunds universitet och snart även Uppsala universitet samarbetar nu med Wikimedia Sverige för att få flera doktorander som kan skriva om sin forskning på ett populärvetenskapliga sätt i Wikipedia. Doktorander från Lunds universitet samarbetade för att uppdatera artiklar på 10 olika språk i Wikipedia.

- Doktorandkursernas Wikipediainslag fungerar därmed både förberedande för uppgifter som forskare och som ett innovativt arbetssätt för att examinera kunskaper med hjälp av digitala verktyg. Kunskapen om hur Wikipedia fungerar är också något som doktoranderna kan ha fördel av i sin undervisningen, där de möter studenter som i sin tur kan bli bättre rustade att kritiskt granska och använda Wikipedia.

Om du vill veta mer om Wikimedia Sveriges samarbete med skolor och högskolor, ta gärna kontakt med dem.Inga kommentarer: