fredag 21 oktober 2016

Uppsatser mot betalning


19 oktober var International Day of Action against Contract Cheating för att uppmärksamma uppsatsfusk i världen. Detta tas upp i en artikel av Thomas Lancaster, Coventry University, i en artikel i brittiska The Guardian, 'It's not a victimless crime' – the murky business of buying academic essays.

Det finns många företag som annonserar på nätet att de kan leverera en färdig uppsats inom ett dygn och det finns tyvärr också många studenter som är villiga att betala. För mellan 200-500 kronor kan du köpa en färdig uppsats inom de flesta ämnesområdena. Uppsatserna skrivs av studenter runt om i världen som behöver extra inkomster och företagen lovar att du får en godkänd uppsats som svarar på uppgiftsfrågan.

Contract cheating occurs when one person completes academic work (e.g., assignment, exam, paper, test, quiz, exam) for another who then submits it for academic credit. This behavior undermines the quality and integrity of the degree, and it undermines the entire educational system.


Artikeln uppmanar universitet att samarbeta för att bekämpa detta fusk. Fuskarna lurar inte bara sig själva, de underminerar hela utbildningssystemet och vi måste bli bättre på att upptäcka fuskuppsatser.

Inga kommentarer: