måndag 31 oktober 2016

Webinar om det öppna universitetet vid Åbo Akademi

SVERD (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning) ordnar 11 november kl 14.00 ett webbinarium om det finlandssvenska Åbo Akademis koncept Öppna universitet, en studieform inom vuxenutbildning där du får bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid ett lärosäte. Talaren är utbildningschef Majlen Saarinen, sedan 2010 utbildningschef på Åbo Akademis öppna universitet.

- Det öppna universitetet är en nationell studieform inom vuxenutbildningen i Finland som ger vem som helst möjlighet att bedriva akademiska studier utan att vara inskriven vid något universitet. Öppna universitetet vid Åbo Akademi är grundat 1981. Målet med verksamheten är utbildningsmässig och regional jämlikhet.

Tid: 11 november 2016, kl 14.00 (Webbinariet sker på svenska.)
Plats: Adobe Connect (Online)
Anmäl dig
Logga in till webinaret: http://connect.sunet.se/sverd

Inga kommentarer: