fredag 14 oktober 2016

Kampanj mot näthat #NoHateSE

Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd sedan 2013 kampanjen No Hate Speech Movement.

Den 4 november hålls en stor manifestation i sociala medier. Primär målgrupp är barn och unga mellan 11 och 18 år, men alla kan delta genom att ”kärleksbomba” i sociala medier – sprida goda budskap märkta med hashtag #NoHateSE. Förra året spreds över 2 000 bilder med kärleksbudskap bara på Instagram, och många skolor och skolbibliotek uppmärksammade dagen. I år infaller den på höstlovet.

No Hate Speech Movement syftar till att göra internet bättre. Kampanjen vänder sig i första hand till barn och unga. Den ska bidra till ökad kunskap om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans, större förmåga att utnyttja mänskliga rättigheter, högre demokratisk delaktighet, en källkritisk hållning och stärkt eget kritiskt tänkande i relation till medier.

Initiativet kom från Europarådet, och Statens medieråd har regeringens uppdrag att fortsätta kampanjen till och med 2016. Numera ingår också i uppdraget att ”värna demokratin mot våldsbejakande extremism genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet”. Myndigheten ska också särskilt se till att kampanjen även når barn och unga med kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

Bra länkar:

För alla vuxna
Jag vill lära mig mer – poddar och korta informativa texter om rasism, sexism, kränkningar samt våldsbejakande och antidemokratiska budskap.
Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.
Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.

För alla som vill göra något konkret mot näthat

Folder för föräldrar – att skriva ut och dela ut. Finns på sex språk.
Affisch för föräldrar – skriv ut och sätt upp i skolan, på arbetsplatsen eller i föreningslokalen.
Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.
Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.

För föräldrar
45 sekunder om ditt barns digitala vardag – video med unga som berättar om näthat samt fem konkreta råd till föräldrar.
Föräldrarna – en podd om barn, föräldrar och näthat att tipsa om (66 min).
Folder om näthat – finns på svenska, engelska, somaliska, arabiska, franska och persiska.
Fem råd till föräldrar – kom igång med samtal om barnens digitala vardag.
Sett näthat? Gör så här – tips för hur man kan stötta.
Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp.


För mer information, kontakta Maria Billinger, projektledare, maria.billinger@statensmedierad.se, 076–505 14 82.

Inga kommentarer: