lördag 1 oktober 2016

Nya metoder för att höja studentengagemang


Hur kan vi höja engagemanget hos studenter som läser nätkurser, i synnerhet MOOCs där läraren är oftast osynlig och direktkontakt med studenterna oftast omöjligt? Två intressanta nya projekt kan visa vägen framåt.

Learner tracker. Ett självvärderingsverktyg som har utvecklats och testats av Ioana Jivet (Delft Tekniska Universitet, Nederländerna) för studenter som läser MOOCs. Verktyget visar grafiskt hur studenten har presterat utifrån flera parametrar och jämför resultaten med hur framgångsrika studenter har presterat i tidigare kurser. Studenten får därmed kontinuerlig återkoppling och studien visar att verktyget har bidragit till att studenten fullföljer kursen. Läs mer i en bloggpost av Willem van Valkenburg och Ioana Jivets mastersavhandling, The Learning Tracker: A Learner Dashboard that Encourages Self-regulation in MOOC Learners (TU Delft 2016).

Bazaar - chattrobot (chatbot) som uppmuntrar till kollaboration. Carolyn Rosé, Carnegie Mellon University USA, har jobbat länge med metoder för att uppmuntra mer interaktivitet i MOOCs och tillsammans med kollegor har utvecklat en chatbot, Bazaar, som sparkar igång diskussioner i gruppforum genom att ställa frågor och följdfrågor. Många studenter är tysta i sådana forum och diskussionen kommer oftast aldrig igång. Bazaar grupperar studenterna i lämpliga studiegrupper och så fort de går in i gruppen börjar roboten ställa frågor. När diskussionen är igång så fortsätter studenterna på egen hand men Bazaar behövs för att sparka igång processen. Preliminära resultat visa att roboten höjer studenterna engagemang och därmed bidrar till att de fullföljer kursen. Läs mer i EdSurgeOnline Classes Get a Missing Piece: Teamwork.

Inga kommentarer: