torsdag 27 oktober 2016

IT i skolan - en mycket ojämn utveckling


Det finns stora variationer när det gäller elevernas användning av IT i skolan och lärarnas digital kompetens enligt en artikel i Lärarnas Tidning, Lång väg kvar till digital likvärdighet. Artikeln sammanfattar en ny rapport som har publicerats av SkolverketIT-användning och IT-kompetens i skolan, som visar stora skillnader i Skolsverige när det gäller tillgång till IT, användning av IT i klassen och lärarnas kompetensutveckling. Enligt artikeln:
  • 28 procent av eleverna i grundskolan har fått eller har fått låna en egen dator eller surfplatta av skolan. 72 procent har det inte.
  • 17 procent av grundskol­lärarna arbetar mycket med att utveckla elevernas källkritiska förmåga på internet. 25 procent jobbar inte med frågan över huvud taget.
  • 60 procent av grundskolorna har en IT-plan. 40 procent har det inte.
Rapporten visar flera framgångar jämfört med en tidigare undersökning (2012); flera elever har nu tillgång till datorer och plattor och flera skolor har tagit fram digitala strategier och satsat på kompetensutveckling och support för lärarna. Problemet är att utvecklingen är väldigt ojämn och det finns stora skillnader mellan olika kommuner. Rapporten visar att det finns ett enormt behov av kompetensutveckling för lärare och det ställer krav på skolledningen och strategiarbetet. Därför kommer Skolverket att starta initiativet Att leda skolutvecklingsprocesser under hösten med särskild fokus på digitalisering. 

Artikeln slutar med att blicka framåt:

- År 2022 ska de digitala förutsättningarna för lärare och elever vara likvärdiga, enligt Skolverkets förslag till nationell IT-strategi, som presenterades i april. Det lär krävas stora satsningar på både fortbildning och infrastruktur (säkra nätverk, teknisk utrustning och support) om det målet ska bli verklighet.

Ladda ner Skolverkets rapport, IT-användning och IT-kompetens i skolan.

Inga kommentarer: