torsdag 15 februari 2018

Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola - ny avhandling

Sara Willermark (Bild: Christina Axelson)
Många lärare i skolan känner att de är dåligt utrustade i den pedagogiska tillämpningen av digitala medier och verktyg i sin undervisning. Förändringsarbetet pågår men det går trögt och utvecklingen är ojämn. Sara Willermark, Högskolan Väst, har nyligen lagt fram sin doktorsavhandling, Digital didaktisk design. Att utveckla undervisning i och för en digitaliserad skola, som bland annat ger konkreta råd till skolledare och politiker om hur man kan ge lärarna bättre stöd framöver.

Enligt ett pressmeddelande från Högskolan Väst studerade Sara ett Nordiskt skolutvecklingsprojekt inom digital didaktisk design och observerade och intervjuade de deltagande lärarna om möjligheter och utmaningar med sådant utvecklingsarbete.

– Flera av lärarna som jag har intervjuat vill ha utbildningsinsatser på sin arbetsplats. Både för att bli bekväma med tekniklösningarna som finns på skolan och för att sedan kunna omsätta pedagogiska idéer i praktiken.

– En annan slutsats är att utvecklingsarbetet är tidskrävande. Lärarna behöver få tid att utveckla, experimentera och reflektera över sin egen undervisning över tid. Fokus bör ligga på hur den digitala tekniken kan användas för att stödja pedagogiska och ämnesmässiga mål. Dessutom behöver skolan utveckla metoder för att kontinuerligt följa upp och stödja utvecklingsarbetet.

Avhandlingen ger flera rekommendationer för hur man kan utforma utbildningsinsatser så att lärarna får ett bra stöd när de utvecklar sin undervisning med digital teknik utifrån ett tekniskt, pedagogiskt och ämnesmässigt perspektiv.

Läs även Saras kapitel i en ny bok, Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö (Gleerups).

Källa: pressmeddelande från Högskolan VästNy forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen med digital teknik

Inga kommentarer: