fredag 23 februari 2018

Biblioteksdagarna 2018

Sveriges största bibliotekskonferens, Biblioteksdagarna 2018, hålls 16-17 majStockholm City Conference Centre. Konferensen arrangeras av Svensk Biblioteksförening. Programmet är, som vanligt, en bra blandning av inspirerande föreläsningar och livliga workshops och diskussioner.

Under valåret 2018 behöver biblioteken, som bärare av mänskliga fri- och rättigheter, ta plats och delta i det offentliga samtalet. Flera viktiga visionsarbeten pågår just nu: Agenda 2030 har tagit fram globala mål, flera internationella organisationer rustar gemensamt, och i Sverige arbetar vi med strategier på både nationell och lokal nivå.

Under Biblioteksdagarna 2018 vill vi gå från vision till verklighet, och tillsammans med er föra de kreativa samtal som tar oss in i framtiden. Ett steg till.


Inga kommentarer: