lördag 17 februari 2018

Konferens om återkoppling till lärare


Enligt undersökningar har nästan en tredjedel av skollärare aldrig fårr någon återkopplng på sin undervisning. Lärarens professionella utveckling gynnas starkt av kontinuerlig återkoppling och kompetensutveckling, inte minst med hänsyn till skolans digitalisering. En konferens i Stockholm,
Nu öppnar vi klassrumsdörrarna!26 april, organiserad av Stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen) kommer att diskutera olika strategier och metoder för att skapa bättre återkoppling till lärare.

- Konferensens huvudfokus ligger på hur de lärare, skolledare och huvudmän gör som arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen för att eleverna ska nå målen. Hur man arbetar med kollegialt lärande och lektionsobservationer. Konferensen kommer även att ta upp praktiknära forskning och hur det nationella stödet för systematisk professionsutveckling i skolan kan utvecklas framöver.

Inga kommentarer: