torsdag 22 februari 2018

Nytt nordiskt centrum för kvalitet i undervisning

CC BY Some rights reserved by Shane Global Language Centres 
Ett nytt nordiskt centrum för forskning inom utbildningskvalitet, Quality in Nordic Teaching (QUINT), har startats med 8 nordiska universitet och 9 internationella partners i samarbete, enligt en nyhetsartikel från Universitetet i Oslo, Nytt Nordic Centre of Excellence skal forske på kvalitet i undervisning. Forskarsamarbetet har tilldelats titeln Nordic Centre of Excellence (NCoE) och leds av Universitetet i Oslos Professor Kirsti Klette vid Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

- QUINT-senteret ønsker derfor å koble ulike forskningstradisjoner i sitt arbeid med å samle kunnskap om hva som kjennetegner kvalitet i undervisningen på tvers av de nordiske landene. Senteret skal også utvikle støttestrukturer for sammenlignende videostudier.

De forskare som är med i centrumet är ledande inom utbildingsvetenskap och ska samarbeta kring fyra tematiska områden:
  • Undervisningskvalitet - samband mellan undervisning och lärande
  • E-infrastruktur för sammanhang melan forskning och lärarutbildning och fortbildning
  • Videobaserad professionsutbildning för lärare
  • Videobaserad lärarutbildning
- Opprettelsen av senteret vil være en stimulans for hele forskningsmiljøet vårt, og vi ser fram til et enda tettere forskningssamarbeid med våre nordiske kolleger, sier instituttleder Rita Hvistendahl ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Inga kommentarer: