torsdag 8 februari 2018

Nya vägar för livslångt lärande i hela landet - konferens

Sverige var tidigt ute med distansutbildning och under 2000-talet fanns det många kurser och utbildningar för alla som inte kunde eller ville flytta till en högskoleort för att utbilda sig. Idag har utbudet på distansutbildningar krympt och konferensen vill lyfta frågor kring ökad flexibilitet och nya vägar till högre utbildning.

Konferensen Nya vägar, 16-17 maj i Västervik, ska diskutera nya möjligheter till livslångt lärande i hela landet, bättre samverkan mellan lärosäten, näringslivet och offentliga verksamheter och nya pedagogiska och tekniska möjligheter som kan bredda rekrytering till högre utbildning. Teman som kommer att diskuteras under konferensen är: Livslångt lärande, Kompetensförsörjning, Kompetensutveckling, Högre utbildning och Arbetsmarknad, Högre utbildning och god samhällsutveckling i hela landet, Tillgång till högre utbildning och FoU i landsbygdskommuner.

En av de största utmaningarna för mindre kommuner på landsbygder är kompetensförsörjningen. Vi behöver hitta nya vägar för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling i hela landet.

Geografin spelar idag en avgörande roll för vilka möjligheter individen har att ta del av högre utbildning. Det påverkar näringslivets konkurrenskraft och välfärden runt om i landet – inom allt från industri och tjänstesektor till skola, vård och omsorg.

Nya vägar behövs för en hållbar samhällsutveckling i hela landet. Det kan betyda nya sätt att planera och finansiera högre utbildning. Det kan också innebära mer flexibla former för lärande än de som används idag
.

Konferensen arrangeras av Campus Västervik, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Regionförbundet i Kalmar län, Tjustbygdens Sparbank och TCO. 

Inga kommentarer: