lördag 10 februari 2018

Tal till text med Speechnotes

Speechnotes är ett webbaserat verktyg som omvandlar tal till text. Du behöver inget konto men verktyget fungerar endast i Chrome. Du behöver bara klicka på mikrofonikonen och tala tydligt så skrivs allt ner. När du är klar kan du enkelt spara din text till Word eller Google Drive där du kan redigera vid behov. Speechnotes klarar 34 språk (inkl svenska) samt många regionala varianter (t ex olika former av engelska, spanska, arabiska).

Ett utmärkt verktyg för att skriva ner föreläsningar, intervjuer, återkoppling mm. Det finns även som webbapplikation i Google's Chrome Web Store.

Ytterligare ett bra verktyg för tal till text heter Speech Recognition SoundWriter som är en Google app och är integrerad med Google Drive.


Inga kommentarer: