tisdag 13 februari 2018

Nederländskt universitet utvecklar virtuell mobilitet via MOOCs

Bild: CC BY Some rights reserved by TU Delft
Delft University of Technology är ett av Europas ledande universitet när det gäller nätbaserad utbildning. Bland annat har de gett 66 MOOCs (öppna nätbaserade kurser) med cirka 1,7 miljoner registreringar under de senaste åren. Nu erbjuder de virtuell mobilitet för sina studenter (Virtual exchange). En artikel på sajten Class CentralTU Delft Students Can Earn Credit For MOOCs From Other Universities, beskriver hur detta fungerar. Studenter får välja att läsa en MOOC från ett utländsk universitet med möjlighet till examination och poäng i slutet (se vårens utbud). Kurserna ger mellan 1-6 poäng och ingår i studentens ordinarie studier. Just nu är kursutbudet ganska begränsat och hittills har bara cirka 100 studenter tagit vara på möjligheten men de planerar att utöka sortimentet under året.

Delft har också utvecklat en hållbar strategi för sin MOOC-satsning eftersom materialet används även i ordinarie kurser. Kurserna genererar väldigt mycket data kring studenternas lärande, hur de använder materialet och vad som fungerar bra/dåligt och detta användas i forskning och kursdesign.

Inga kommentarer: