tisdag 6 februari 2018

Bibblan bildar - utveckla din digitala kompetens

En ny nationell bildningsplattform, Bibblan bildar, innehåller mycket information, filmer och korta kursmoduler om olika aspekter av digitalisering, enligt en artikel i Biblioteksbladet, Ny digital plattform för kompetensutveckling. Plattform riktar sig mot allmänheten och speglar den kompetens som folkbiblioteken erbjuder inom områden som datoranvändning, internet, e-tjänster, källkritik, kommunikation, säkerhet, söka information och tillgänglighet.

- Det finns oerhört mycket kompetens ute på folkbiblioteken, vi vill samla den på ett ställe och minska den digitala klyftan, säger Sofia Murray, bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek som tillsammans med kollegan Gunilla Fors varit projektledare.

Satsningen ingår i Kungliga Bibliotekets projekt Digitalt först med användaren i fokus och Malmö stadsbibliotek fick uppdraget att ta fram plattformen. Nu är det tänkt att hela landets bibliotek kan bidra med moduler och filmer.

Här får du ett litet smakprov - en film om hur du avslöjer falska bilder på nätet.

Inga kommentarer: