fredag 16 februari 2018

Nya flexibla, korta högskoleklasser för yrkesverksamma

Regeringen ger ett uppdrag till Vinnova att ta fram flexibla, korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma specialister. Kurserna ska utvecklas i samverkan mellan lärosäten, näringsliv och offentlig verksamhet och fokusera på att fylla kompetensbehov som identifieras, bland annat i regeringens samverkansprogram.

Sveriges konkurrenskraft är beroende av att kompetensen i arbetslivet ständigt utvecklas.

- Kompetensförsörjningen är den första fråga som företag i alla branscher och över hela landet tar upp när jag träffar dem. Samtidigt går den tekniska utvecklingen mycket snabbt med en ökad användning av alltifrån AI till drönare och företagen behöver kunna rekrytera personal som har uppdaterade kunskaper, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Uppdraget gäller att ta fram ett mindre antal pilotprojekt. Resultat av uppdraget ska lämnas till regeringskansliet senast 31 mars 2020.

- Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi behöver fylla på med kunskap under yrkeslivet, så att Sverige även i fortsättningen kan konkurrera med kompetens. Korta, flexibla kurser på avancerad nivå kan bli en betydelsefull väg till livslångt lärande, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Inga kommentarer: