lördag 1 december 2012

10 universitet erbjuder MOOC med högskolepoäng

Tio amerikanska universitet skapar ett nytt konsortium som ska erbjuda frisående, nätbaserade kurser för studenter från hela världen som ger riktiga högskolepoäng. Den nya satsningen heter Semester Online (semester = termin!) och kurserna ska komma igång till hösten 2013. Enligt en artikel i nättidningen Campus Technology10 Universities Team To Offer Cross-Institution Online Courses for Credit, kommer konsortiet att samarbeta kring ett kursutbud som är öppet för alla men till en kostnad. Semester Online är inte som alla MOOC-konsortier (Coursera, edX) som erbjuder kurs utan avgift; här ska man betala men här får man belöning i form av poäng.

Egentligen kan man likna dessa kurser med alla nätbaserade fristående kurser som är så populära i Sverige. Det som är ovanligt är att 10 universitet skapar en gemensam plattform för sina nätbaserade kurser och erbjuder dem till en global marknad. Målet är att varje kurs ska locka 100-300 studenter som sedan ska delas upp i mindre studiegrupper på cirka 20 studenter. Kurserna utgår ifrån regelbundna synkrona videomöten inom dessa studiegrupper och att varje grupp har en lärare/mentor som ger återkoppling och håller i diskussionen.

Titta på ett webbmöte där rektorer och andra ledande företrädare för Semester Online presenterar initiativet.Inga kommentarer: