lördag 22 december 2012

Elevdatorer kräver nytänkande

En dator till varje elev är nu ganska vanlig i landets skolor men det kräver ett pedagogiskt nytänkande för att satsningen ska ge mätbara resultat. Det menar Håkan Fleischer som forskar i ämnet vid Högskolan i Jönköping i ett radioreportage av SR P4 JönköpingElevdatorer inte bara positivt.  Eleverna blir klart mer motiverade när de har varsin dator och det finns stora möjligheter för lärande på nätet. Håkan ser dock en tendens till ytlighet i elevernas kunskaper som behöver pedagogiska åtgärdar. Lärarna behöver utveckla pedagogiska strategier för att hjälpa eleverna använda nätets resurser på ett mer genomtänkt sätt. Datorer leder inte automatiskt till bättre inlärning; den pedagogiska kompetensen hos lärarna gör skillnaden.

Lyssna: Forskaren: ”En fantastisk kraft att ta tillvara på”

Inga kommentarer: