torsdag 6 december 2012

FriendlyReader - verktyg som sammanfattar texter


FriendlyReader sammanfattar långa texter med ett musklick och föreslår dessutom synonymer till ord du inte förstår. Tjänsten är tillgänglig och gratis via projektets hemsida. Utvecklingen av mjukvaran har letts av professor Arne Jönsson, institutionen för datavetenskap, på Linköping universitet. Forskningsprojektet har finansierats av Post och Telestyrelsen genom regeringsuppdraget Digital delaktighet.

FriendlyReader är enkel att använda. För att sammanfatta texter så snabbt och bra som möjligt utnyttjar forskarna samma teknik som Google använder för att ranka sidor. Söker du efter något på nätet så rankas sidorna efter vilka som är lättast att läsa.

Engagerade i projektet är förutom Arne Jönsson och hans forskargrupp på IDA, även handikappforskare på IBL, Institutionen för Beteendevetenskap och lärande på Linköpings universitet. Forskningen är också knuten Santa Anna IT Research Institute AB.

Ovanstående text har skapats automatiskt av FriendlyReader från ett pressmeddelande på Forskning.seNy tjänst sammanfattar och förenklar svåra texter.

2 kommentarer:

Hanna sa...

Intressant. Användbart kan jag tänka mig, men väcker en del källkritiska frågor. Ska vi lite på datavara att göra tolkningar av texter åt oss? Vad händer med vår egen förmåga att tolka och analysera (längre) texter - en förmåga som redan är på nedgång bland våra barn och unga? Är detta en förmåga som är värd att bevara i framtiden? Eller går vi mot en textlös framtid, där information förmedlas uteslutande via bild och film?

Alastair Creelman sa...

Precis. Jag var överraskad att verktyget faktiskt sammanfattade artikeln rätt bra för att kunna bara klistra in det som bloggpost men det väcker många frågor. Hur blir det med upphovsrätt om jag kör en artikel genom FriendlyReader?
Bra att verktyget fungerar men vi får inte tappa förmågan att sammanfatta själva.