tisdag 11 december 2012

Surfplattan stort stöd för cancerpatienter

CC BY-NC-SA Some rights reserved by Aeternitas.
Bröstcancerpatienter vid Länssjukhuset i Kalmar som haft en surfplatta under sin strålningsbehandling är mycket nöjda. Den har varit ett stort stöd med information om sjukdomen och strålbehandlingen. Men samtidigt skulle de velat ha fått den i ett ännu tidigare skede.

Det visar en utvärdering av det projekt med läsplattor som startade i våras på strålbehandlingsenheten på Länssjukhuset i Kalmar. Projektet är ett samarbete mellan Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, kuratorerna vid Länssjukhuset i Kalmar, eHälsoinstitutet och ämnet medieteknik på Linnéuniversitetet med stöd från Regionalt Cancer Centrum sydöst, RCC. Syftet är att utveckla omhändertagandet av cancerpatienter.

Med en surfplatta som stöd inför starten av strålbehandling mot bröstcancer känner sig patienterna bättre förberedda, mindre oroliga och stärkta i sin situation. De får låna surfplattan under hela behandlingsperioden och har möjlighet att påverka sin egen pågående behandling genom fortlöpande återkoppling via enkäter.

Inga kommentarer: