torsdag 6 december 2012

Benchmarking av e-lärande inom högre utbildning

Benchmarking handlar om att jämföra den egna organisationens processer och metoder med andra organisationer och hitta förbättringsmöjligheter. En ny avhandling av Ebba Ossiannilsson (Uleåborgs universitet) undersöker hur benchmarking kan användas som kvalitetssäkring för e-lärande inom högre utbildning: Benchmarking e-learning in higher education : Lessons learned from international projects. Benchmarking innebär att man först ser över sin egen verksamhet och kartlägger sina processer och sedan jämför dem med andra organisationer som kanske har kommit längre i sin utveckling. Benchmarking drivs av organisationer själva och utmaningen är att integrera denna sorts kvalitetsarbete med extern kvalitetsgranskning.

- Denna doktorsavhandling visar på utmaningar för att integrera extern kvalitetsgranskning och internt driven benchmarking. Studierna har också visat på behovet av metodförändringar för kvalitetssäkring och för myndigheter som utför revision och ackreditering för att integrera e-lärande i kvalitetssäkring, samt behovet av att fullt ut förstå komplexiteten och särdragen i e-lärande. Förmodligen ligger utmaningen inte i metoden som sådan eller, i framgångsfaktorer och benchmark, utan i brist på kunskap och erfarenhet av e-lärande bland de som ansvarar för implementering.


Inga kommentarer: