onsdag 26 december 2012

Lund utreder MOOC-möjligheter

Lund University by GrahamIX, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by GrahamIX

Lunds universitet är det första svenska lärosåtet att utreda möjligheten att erbjuda öppna, gratis, nätbaserade kurser (s. k. MOOC Massive Open Online Courses), enligt en artikel i Sydsvenskan: Lund vill utbilda hela världen. Som jag har rapporterat här många gånger, finns det idag stora MOOC-satsningar från många av världens främsta universitet (i synnerhet i USA) och Lund undersöker nu möjligheterna med denna utbildningsform.

En MOOC har inga behörighetskrav och är öppen för hela världen men ger endast ett intyg och inga högskolepoäng. Universitet satsar på denna form av flera skäl: att skapa ett globalt rykte, bidra till rekrytering, bidra till det livslånga lärandet och som ett skyltfönster för sitt kursmaterial.

Utbildningsnämnden vid Lunds universitet har bett Ebba Ossiannilsson att utreda möjligheter med MOOC. För att lyckas med denna form kräver dock en ny inställning till undervisning:

- Det kommer att krävas en helt annan pedagogik och examination. Ett sätt är att skatta sin egen kunskap via självvärdering. Det kanske inte blir så att man får graderat betyg, utan ett intyg att man gått kursen.

Inga kommentarer: